Oversigt over noter

Noter

Her skal følge en liste af noter med links.

  1. Note om opgaver .
  2. Note om bla
  3. Note om $x(t) = \mathrm{e}^{-P(t)} \left(\int \mathrm{e}^{P(t)}q(t)\;dt + k \right)$ .
  4. Note om $\int \cos(x) \,\mathrm{d}x$
  5. På J. Harders Side bl.a. kan du læse om $\sin(x)$ og Opgaven til Mat1* uge 7
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License