Hjælp

Hvad er syntaxen for …

Klik ind på "Help" på bjælken foroven.

Hvordan opretter man en ny note?

Skriv titlen ind i sidebjælken og tryk på "New page". Nu kan man skrive den nye side. Bagefter tilføjes et link i oversigt-over-noter.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License